Detalji udruge
Registarski broj
18000630
OIB
48416564331
Naziv
PLANINARSKO DRUŠTVO "PAZINKA" PAZIN
Skraćeni naziv
PD "PAZINKA" PAZIN
Sjedište
Ulica 154. brigade HV 4, Pazin (prikaži na karti)
Datum upisa
29.09.1998
Statut usklađen sa Zakonom o udrugama (NN 74/2014)
Da
Datum osnivačke skupštine
18.12.1981
Status
Aktivna
Prikaz za ispis
Skupštine udruge
Datum održavanja
Tip skupštine
20.04.2015
Izborna skupština
20.04.2015
Redovna skupština
Osobe ovlaštene za zastupanje
Ime
Prezime
OIB
Funkcija
Početak mandata
Kraj mandata
PATRICIJA
JEDREJČIĆ
53598860333
PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA
20.04.2015
20.04.2019
Oblik udruživanja
UDRUGA
Copyright © 2015 Ministarstvo uprave Republike Hrvatske.