25.01.2017. u 18 h: Redovna godišnja skupština društva i obnova članstva/učlanjivanje

Na temelju članka 21. Statuta Planinarskog društva Pazinka Pazin, predsjednica društva saziva  redovnu skupštinu Planinarskog  društva „Pazinka“ koja će se održati  u srijedu 25. siječnja 2017. godine s početkom u 18 sati u prostorijama Društvenog centra „Veli Jože“ u Pazinu (bivša vojarna).

Dnevni red je slijedeći:
1.Otvaranje Skupštine – izbor Radnog predsjedništva (tri člana) i zapisničara; usvajanje dnevnog reda; verifikacijska komisija;verifikacija Skupštine;

2. Izvještaj o radu Planinarskog društva Pazinka za 2016. godinu;
3. Financijski izvještaj za 2016. godinu;
4. Očitovanje Nadzornog odbora Planinarskog društva „Pazinka“ Pazin na Financijski izvještaj i Izvještaj o radu za 2016. godinu
5. Financijski plan za 2017. godinu;
6. Program rada za 2017. godinu (kalendar pohoda i markacistički plan)
7. Obnova članstva za 2017. godinu
  (planinarske markice za 2017. godinu u iznosu od 80 kn –redovno;  učenici, studenti  i umirovljenici – 40kn). Za članove koji se prvi put upisuju potrebna je jedna fotografija . Nova iskaznica je 10kn

8.Razno

 

Tajnik:                                                                                                          Predsjednica:

Anton Finderle                                                                                          Patricija Jedrejčić