Članovi Pd Pazinke sudjelovali na radnoj akciji obnove skloništa Miroslav Hirtz

Na poziv HPD Kapele iz Zagreba na radnu akciju nošenja materijala za izgradnju novoga planinarskog skloništa Miroslav Hirtz na Bijelim stijenama odazvala su se četvorica aktivista markacista iz Pd Pazinke.
Nakon objave poziva javio se dugogodišnji aktivist i sudionik planinarskih akcija Dušan Paćelat te okupio ekipu u sastavu već poznatih i vrijednih članova društva Janko Madruša, Elvis Smilović i Albert Mikleuš te su u ponedjeljak ujutro 22.6.2020. krenuli iz Pazina put Mrkoplja na akciju.
Nošenje materijala bilo je organizirano na način „štafete“ te se nosilo materijal (daske i građevni materijal) po skliskom i strmom terenu od „gornjeg parkirališta“ do skloništa. Prva zamisao je bila da će dio materijala prenijeti konjskim snagama, međutim zbog kliskog terena to nije bilo izvedivo.
Ekipa Pd Pazinke je dala svoj doprinos u obnovi skloništa Miroslav Hirtz te im zahvaljujemo na lijepoj gesti i promociji Pd Pazinke.
Hvala četvorici veličanstvenih: Dušan Paćelat, Janko Madruša, Albert Mikleuš (Berto) i Elvis Smilović.