Dinamički plan 2. OPŠ

DINAMIČKI PLAN OPĆE PLANINARSKE ŠKOLE    PD „Pazinka“ Pazin

Voditeljica škole:  Patricija Jedrejčić   0989655760

 

DATUM

  

TEMA PREDAVANJA/VJEŽBA

19.1.2018. -Uvod u planinarsku školu

45 min- Planinarska organizacija

60min–Planinarska oprema (osnovna)

26.1.2018. 45min-Priprema za odlazak u planinu

60min–Planinarska oprema (osnovna)

2.2.2018. 120min–Kretanje u planini
Izvor Rječine
9.2.2018. 45min–Povijest planinarstva

45 min–Poznavanje planina

16.2.2018. 45min–Opasnosti u planini

45min–Boravak u planini

Uzlovi (Čvorologija)

17.2.-18.2.2018. Dvodnevna vježba sa smještajem u planinarskom domu (Žbevnica, Poklon ili Skitača)
23.2.2018. 45min– Zaštita prirode

45min–meteorologija

-Uzlovi (Čvorologija)

2.3.2018. 90min –Osnove alpinizma i tehnička oprema

Uzlovi (Čvorologija)

11.3. Pohod po IPP Poklon-Planik
9.3.2018. 90min—Orijentacija

Uzlovi (Čvorologija)

Pričuvni termin

 

16.3.2018 45min–GSS i osnove spašavanja

45min–Osnove speleologije

8.4.2018. Cres – Tramuntana (pohod)
Posjet speleološkom objektu
120min -Prva Pomoć  i pristup nesrećenom
28.-29.4. Dvodnevni „Izlet Iznenađenja“

 

-Završni Ispit

 

-Vježba na terenu:  školska ferata Bruno Biondi – Korištenje tehničke opreme

 

-Podjela diploma 6.5.2018.

 

Dinamički plan je okvirnog karaktera. Nakon formiranja grupe polaznika objaviti ćemo detaljni plan.