Ispunite anketni upitnik za Strategiju razvoja sporta i rekreacije u Gradu Pazinu

Izrađuje se Strategija razvoja sporta i rekreacije grada Pazina, građani i građanke te udruge pozivaju se na aktivno sudjelovanje u njenoj izradi

U utorak, 30. kolovoza 2016. godine, u polivalentnoj dvorani Školsko-gradske sportske dvorane (Tugomila Ujčića, prof. 2,  Pazin) s početkom u 10 sati, održana je konferencija za medije na kojoj su Renato Krulčić, gradonačelnik Grada Pazina, Lucijan Ujčić, predsjednik Zajednice sportskih udruga te Suzana Jašić, voditeljica procesa izrade strategije, javnost upoznali s razlozima za pokretanje izrade strategije, postupkom izbora izvoditelja i samim procesom izrade. Javnosti i udrugama upućen je poziv za aktivnim sudjelovanjem u procesu.

Dobrobiti bavljenja sportom su višestruke: obrazovne, društvene, kulturne i rekreacijske, a posebice zdravstvene. Sport je važan i za promociju zajednice, ali i njenu društvenu koheziju – doprinosi stvaranju socijalnog kapitala i smanjuje socijalnu distancu. Bavljenje sportom i rekreacijom što većeg broja osoba, posebice djece i mladih, od javnog je interesa za svaku zajednicu pa se stoga sport, posebice amaterski, financira javnim sredstvima, što propisuje i Zakon o sportu.

Kako bi javna sredstva bila raspoređena tamo gdje će proizvesti najbolji učinak za zajednicu, ali i kako bi se prepoznale i uvažile potrebe građana i građanki, udruga u sportu i rekreaciji i ostalih dionika (Grada, odgojno-obrazovnih institucija itd.), Grad Pazin i Zajednica sportskih udruga Pazina raspisali su pozivni natječaj za izrađivača Strategije te je prihvaćena ponuda Obrta za poslovno savjetovanje „Salta“, vlasnice Suzane Jašić. Na natječaj se javilo 10 ponuđača, a obrt „Salta“ izabran je zbog najpovoljnije financijske ponude, ali i kvalitete dizajna procesa koji omogućava kvalitetno sagledavanje problematike te participativno uključivanje svih dionika i šire javnosti. Trošak izrade Strategije razvoja sporta iznosi 18.900,00 kuna, a razdoblje provedbe je od srpnja do kraja studenoga 2016. godine.

Cilj procesa izrade Strategije je definiranje potreba, prioriteta i aktivnosti vezanih za: veću participaciju u sportu i rekreaciji, kvalitetniji rad udruga i ostalih dionika u sportu i rekreaciji, održivi organizacijski razvoj Zajednice sportskih udruga te utjecaj na lokalne javne politike relevantne za sport i rekreaciju.

Rad na Strategiji započeo je u srpnju, a u tijeku je provedba intervjua s 20-25 različitih dionika u području sporta i rekreacije.

Također, izrađeni su sveobuhvatni upitnici na udruge – članice Zajednice sportskih udruga Pazina te za one koje to nisu, s ciljem da se prikupe svi relevantni podaci o stanju sporta i rekreacije u Pazinu 2016. godine, a koji će biti upućeni na njihove mail adrese. Traženi podaci od iznimne su važnost pa se udruge pozivaju da posvete vrijeme njegovom ispunjavanju i time značajno doprinesu kvaliteti Strategije.

Široj javnosti, odnosno osobama koje žive na području Pazina, namijenjen je anketni upitnik kojim se želi prikupiti informacije o njihovim navikama, stavovima i potrebama koje se tiču sporta i rekreacije, neovisno o tome bave li se sportom i rekreacijom i u kojoj mjeri. Upitnik se nalazi na adresihttps://www.surveymonkey.com/r/SPORTPAZIN_JAVNOST, anoniman je i sastoji se od 5 područja, a za njegovo ispunjavanje potrebno je od 10-15 minuta pa se građani i građanke mole da ga ispune u što većem broju najkasnije do 13. rujna 2016.

Također, do kraja rujna bit će održano nekoliko validacijskih radionica na kojima će udrugama i dionicima koji su bili uključeni u intervjue biti predstavljeni nalazi radi dodatnih inputa. U listopadu će biti održano iradionica strateškog planiranja rada i razvoja Zajednice sportskih udruga Pazina, a potom će u studenom biti održano javno predstavljanje Strategije, odnosno javna raspravao kojoj je javnost biti na vrijeme informirana.

Do kraja studenoga bit će izrađen i finalni dokument koji će biti upućen Gradskom vijeću na usvajanje.

pazin.hr