Izborna skupština Planinarskog društva Pazinka 28. siječnja 2015. u 18 sati

Planinarsko društvo „Pazinka“ će imati izbornu skupštinu u srijedu 28. siječnja 2015. godine s početkom u 18 sati u novouređenim prostorijama Društvenog centra „Veli Jože“ u Pazinu u bivšoj vojarni.
Na njoj će se uz izbor novog rukovodtsva biti predložen i Plan izleta za 2015. godinu u koje će se moći članovi priključiti.
Članovi će moći nabaviti planinarske markice za 2015. godinu u iznosu od 80 kn –redovno; djeca, mladi i umirovljenici – 40kn), a vršit će se i upis novih članova (80kn, slika i 10 kuna za izradu iskaznice).

Dnevni red je slijedeći:
1. Otvaranje Skupštine – izbor Radnog predsjedništva (tri člana) i zapisničara;
2. Davanje Dnevnog reda na usvajanje;
3. Izbor radnih tijela Skupštine – verifikacijska, kandidacijska i izborna komisija;
4. Verifikacija Skupštine;
5. Izvještaj o radu Planinarskog društva Pazinka za 2014. godinu;
6. Financijski izvještaj za 2014. godinu;
7. Očitovanje Nadzornog odbora Planinarskog društva „Pazinka“ Pazin na Financijski izvještaj i Izvještaj o radu za 2014. godinu
8. Prihvaćanje Izmjena i dopuna Statuta;
9. Financijski plan za 2015. godinu;
10. Program rada za 2015. godinu ;
11. Informacija o osnivanju Sekcije za održavanje planinarskih putova Planinarskog društva „Pazinka“ Pazin;
12. Diskusija po točki 8., 9., 10. i 11.;
13. Izbor predsjednika, tajnika i potpredsjednika Društva;
14. Imenovanje Upravnog odbora Društva;
15. Izbor Nadzornog odbora Društva;
16. Izbor Suda časti Društva;
17. Podjela markica za 2015. godinu i prikupljanje narudžbi za zemljovid „Ćićarija“;
18. Razno.
Vidimo se!