Izlet planiran na Risnjak 12. travnja prebacje se na 24. svibnja 2015.

Izlet planiran na Risnjak 12. travnja prebacuje se na 24. svibnja 2015., a promjene su unesene i u Kalendar izleta.