Ustrojstvo odsjeka

Pročelnica odsjeka: Lea Bertoša.

Upravni odbor odsjeka: Lea Bertoša, Estrelita Belušić i Silvio Gojtanić.

U društvu trenutno djeluje pet osposobljenih markacista i jedan markacist voditelj.

Markacistima se u realizaciji markacističkih akcija priključuju i ostali članovi društva.

 

Osoba Status
Bertoša Lea markacist
Širol Sebastijan markacist
Gojtanić Silvio markacist
Milevoj Marijana markacist
Sirotti Giovanni markacist voditelj
Estrelita Belušić markacist