Mali Karojci 28. listopada 2017. pješačili od Valigaštra do Badavce

Učenici Sportske grupe nižih razreda Područne škole u Karojbi predvođeni učiteljicom Snježanom Klanjac su 28. listopada 2017. bili na pješačenju od Valigaštra pa kroz šumu i polje do Badavca. Tu su čitali natpise na glagoljici. Učili su o povijesti zavičaja. Na putu prema Levakima zaustavili su se u Sopajcu, najvećem dolcu u Istri koji je sada raskošno urešen jesenskim bojama. Pješačenje je realizirano u suradnji s Planinarskim društvom „Pazinka“ iz Pazina a njihova članica Sonja Levak bila je vodičkinja na ovom pješačenju.

(fotografija preuzeta sa stranice  škole)