Nastavni program 2. OPŠ

NASTAVNI PROGRAM

Povijest planinarstva: počeci i razvoj planinarstva, alpinizma, planinarskog skijanja, planinarska organizacija od osnutka do danas, kod nas i u svijetu.

Planinarska organizacija: ciljevi, struktura (planinarsko društvo, HPS), članstvo (prava i dužnosti), planinarska etika.

Poznavanje planina: postanak, reljef, osnovni zemljopisni pojmovi, svjetska gorja (po kontinentima), planine Hrvatske.

Zaštita planinske prirode: uloga i zadaci planinara u zaštiti planinske prirode, zaštićeni objekti prirode, Zakon o zaštiti prirode Republike Hrvatske.

Meteorologija: faktori vremena (radijacija, temperatura, vlaga, tlak zraka, oblaci), atmosferske pojave, vremenske prognoze.

Planinarska oprema: osobna i zajednička oprema, tehnička oprema, izbor opreme prema vrsti i težini uspona, održavanje i čuvanje.

Opasnosti u planinama: objektivne i subjektivne opasnosti, otklanjanje i izbjegavanje opasnosti, signalizacija u slučaju opasnosti ili nesreće.

Pripreme za odlazak u planinu: psihička i fizička priprema, izbor cilja, planinarska literatura, izbor hrane i opreme za turu, uključivanje u već organizirane akcije, planinarska fotografija.

Boravak u planinama: specifičnosti dužeg boravka u planinama, planinarski domovi (kućni red, ponašanje u slučaju nedostatka prostora, minimum vode, mogućnosti prehrane), skloništa, logorovanje i prinudno bivakiranje, higijena u planinama.

Kretanje u planinama: osnovna pravila za kretanje, uspon i silaz, tehnika, brzina, ritam, odmor i odmorišta, teren kojim se kreće, priređeni i osigurani putevi (markacije i markiranja), osigurani putevi i mimoilaženja, vezni putevi (transverzale).

Prva pomoć: smisao prve pomoći,pristup unesrećenom, nadziranje glavnih životnih funkcija,reanimacija, ozljede i način pružanja prve pomoći.

Osnove spašavanja i GSS: izvješćivanje o nesreći, organiziranje spašavanja, transport unesrećenog, Gorska služba spašavanja.

Korištenje tehničke opreme: upoznavanje s opremom (klin, uže, sponka, cepin, dereze),navezivanje na uže, kretanje u navezu, korištenje principa “tri čvrste točke” pri kretanju po strmom terenu.
Čvorovi: (sedam glavnih čvorova) osmica, bulin (pašnjak), dvostruki križni čvor, vrzni, prusik, ambulantni i osiguravajući

Orijentacija: strane svijeta, približna orijentacija prema terenu, kretanje uz kartu i kompas, topografski znakovi,GPS,određivanje visine i profila terena.

Osnove speleologije: pojam speleologije, povijesni pregled, oblici u kršu (površinski i podzemni), osnovna speleološka oprema, istraživanje speleoloških objekata, zaštita špilja i turizam. Po mogućnosti posjet jednoj turistički uređenoj špilji.