Obavijest o neprohodnosti dijela Istarskog planinarskog puta

Na 1. dionici IPP-a između KT1 Romanija i Kanegre, u tijeku su opsežni radovi sječe šume i kultiviranja tla. Na lokacijama označenim na zemljovidu, markacije su većinom uklonjene, a staza teško prepoznatljiva. U cilju izbjegavanja neugodnosti i lutanja, umoljavaju se planinari da do daljnega ne posjećuju sami navedenu trasu. Za prolaz dijela IPP-a između KT1 Romanija i Kanegre, te usputno uživanje u panorami Piranskog zaljeva, preporuča se angažirati planinarskog vodiča, putem SPV “Istra”, e-mail: sasa.kardinar@gmail.com ili HPD “Planik” Umag, e-mail: planikumag@gmail.com. Istarski planinarski savez (IPS) i HPD “Planik” Umag, nastoje stupiti u kontakt s vlasnikom (koncesionarom) zemljišta, glede obuhvata radova, mogućnosti daljnjeg korištenja planinarskog puta i obnove markacija. O ishodu ovih kontakata i eventualnim izmjenama trase IPP-a u dogovoru s Komisijom za planinarske putove HPS-a, dati će se obavijest što prije bude moguće.

IPS i HPD “Planik” Umag

IPP_pocetak

 

IPP_pocetak