Odgoda akcije čišćenja i markiranja

Odgađa se akcija čišćenja i markiranja planirana za 22.9.2018. zbog najave lošeg vremena. Novi termin akcija objavit će se naknadno.