Održana završna tura modula D-visokogorsko planinarstvo

Čestitamo članovima Pd Pazinke: Kristini Bartolić, Lei Bertoša, Goranu Klimanu, Damiru Blaževiću,  i Vedranu Škofu   na uspješno savladanom programu osposobljavanja u visokogorskom planinarstvu te stečenom nazivu “Visokogorski planinar Istarskog planinarskog saveza”.

ODRŽANA ZAVRŠNA TURA MODULA D – VISOKOGORSKO PLANINARSTVO