Okvirni dinamički plan Opće planinarske škole u Pazinu

Okvirni dinamički plan Opće planinarske škole u Pazinu nalazi se s desne strane weba Planinarskog društva Pazinka pod rubrikom “Opća planinarska škola”. Napominjemo kako je taj plan podložan promjenama i kako će se točne informacije davati na školi polaznicima neposredno prije određenih aktivnosti.

 

Opća planinarska škola PD Pazinka 2014 dinamicki plan v3