Pješačenje stazom suhozida

Povodom Međunarodnog sajma pršuta u Tinjanu planinari pješačili tamošnjom stazom suhozida.