Poziv na izbornu skupštinu u srijedu, 5.12.2018.

PD Pazinka Pazin – članovima – svima

Predmet: Poziv na Izbornu skupštinu Planinarskog društva „Pazinka“ Pazin

Pozivate se na izbornu Skupštinu Planinarskog društva “Pazinka” Pazin koja će se   održati dana 5. prosinca 2018. godine u Društvenom centru „Veli Jože“ Pazin (druga zgrada lijevo u bivšoj vojarni), s početkom u 18,00 sati.

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine – izbor Radnog predsjedništva (tri člana) i zapisničara;
2. Usvajanje dnevnog reda;
3. Izbor radnih tijela Skupštine – verifikacijska, kandidacijska i izborna komisija;
4. Verifikacija Skupštine;
5. Izvještaj o radu Planinarskog društva Pazinka za 2018. godinu;
6. Financijski izvještaj za 2018. godinu;
7. Očitovanje Nadzornog odbora Planinarskog društva „Pazinka“ Pazin na Financijski izvještaj i Izvještaj o radu za 2018. godinu
8. Razmatranje Izmjena i dopuna Statuta Planinarskog društva Pazinka”
9. Financijski plan za 2019. godinu;
10. Program rada za 2019. godinu ;
11. Osnivanje odsjeka za visokogorstvo i planinsko skijanje
12. Izbor predsjednika, tajnika i potpredsjednika Društva;
13. Imenovanje Upravnog odbora društva;
14. Izbor Nadzornog odbora društva;
15. Izbor Suda časti Društva;

16. Podjela markica za 2019. godinu
17. Razno.

 

Molimo kandidate za tijela društva da popune kandidacijski listić te ga  pošalju do 4.12.2018. na mail društva.

Kandidacijski list