Poziv na redovnu skupštinu društva – 27.12.2017.

Na temelju članka 21. Statuta Planinarskog društva Pazinka Pazin, predsjednica društva saziva redovnu skupštinu Planinarskog društva „Pazinka“ koja će se održati u srijedu 27. prosinca 2017. godine s početkom u 19.00 sati u prostorijama Društvenog centra „Veli Jože“ u Pazinu (bivša vojarna).

Dnevni red je slijedeći: Otvaranje Skupštine – izbor Radnog predsjedništva (tri člana) i zapisničara; usvajanje dnevnog reda; verifikacijska komisija;verifikacija Skupštine; 2. Izvještaj o radu Planinarskog društva Pazinka za 2017. godinu; 3. Financijski izvještaj za 2017. godinu; 4. Očitovanje Nadzornog odbora Planinarskog društva „Pazinka“ Pazin na Financijski izvještaj i Izvještaj o radu za 2017. godinu 5. Financijski plan za 2018. godinu; 6. Program rada za 2018. godinu (kalendar pohoda i markacistički plan) 7. Obnova članstva za 2018. godinu (planinarske markice za 2018. godinu u iznosu od 80 kn –redovno; učenici, studenti i umirovljenici – 40kn. Djeca do 18. godina čiji su roditelji članovi PD Pazinke ne plaćaju članarinu. Za članove koji se prvi put upisuju potrebna je jedna fotografija i ispunjena pristupnica. Nova iskaznica je 10kn. 8. Razno i zakuska:)

 

Predsjednica:

Patricija Jedrejčić