Poziv na redovnu skupštinu PD Pazinka Pazin, petak 26.01.2024.

Dragi članovi,

Pozivamo Vas na redovnu skupštinu PD Pazinke koja će se održati u petak, 26.1.2024. godine s početkom u 18,30 sati u prostorijama Društva naša djeca, (druga zgrada desno u bivšoj vojarni, ul. 154. brigade HV bb) u Pazinu.

Dnevni red:
1. Otvaranje Skupštine – izbor Radnog predsjedništva (tri člana) i zapisničara
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Verifikacija Skupštine
4. Izvještaj o radu Planinarskog društva Pazinka za 2023. godinu
5. Financijski izvještaj za 2023. godinu
6. Očitovanje Nadzornog odbora PD „Pazinka“ Pazin na Financijski izvještaj i Izvještaj o radu za 2023. godinu
7. Razrješavanje dužnosti Dopredsjednika PD Pazinke
8. Imenovanje člana Upravnog odbora PD Pazinke
9. Usvajanje Programa rada i financijskog plana za 2024. godinu
10. Podjela diploma polaznicima škole Planinarskog skijanja PD Pazinke
11. Podjela markica i obnova članstva za 2024. godinu
12. Razno

Članarine za 2024. godinu iznose 6 EUR za juniore (djeca, učenici, studenti) i penzionere, te 20 EUR za sve ostale (seniori).
Molimo Vas da članarinu uplatite preko netbankinga ili općom uplatnicom na žiro račun, ukoliko preferirate platiti gotovinom, molimo Vas da pripremite točan iznos u eurima.

Predsjednik PD Pazinke

Goran Kliman

Poziv za redovnu skupštinu PD Pazinka

Plan rada i financijski plan za 2024. godinu

Izvještaj o radu PD Pazinka za 2023. godinu

Očitovanje Nadzornog odbora na rad Društva u 2024. godini