Poziv na redovnu skupštinu PD Pazinke u petak, 13.01.2023.

Dragi članovi,

Pozivamo Vas na redovnu skupštinu PD Pazinke koja će se održati u petak, 13.1.2022. godine s početkom u 18,30 sati u prostorijama Društva naša djeca, Ul. 154. brigade HV bb u Pazinu.

DNEVNI RED:

  1. 1. Otvaranje Skupštine – izbor Radnog predsjedništva (tri člana) i zapisničara;
  2. 2. Usvajanje dnevnog reda;
  3. 3. Verifikacija Skupštine;
  4. 4. Usvajanje Izvještaja o radu Planinarskog društva Pazinka za 2022. godinu;
  5. 5. Usvajanje Financijskog izvještaja za 2022. godinu
  6. 6. Očitovanje Nadzornog odbora Planinarskog društva „Pazinka“ Pazin na Financijski izvještaj i Izvještaj o radu za 2022. godinu
  7. 7.Usvajanje Programa rada za 2023. godinu i financijskog plana za 2023. godinu
  8. 8. Podjela Uvjerenja IPS o uspješno završenom programu nastavnog modula D – visokogorsko planinarstvo
  9. 9. Obnova članstva za 2023. godinu (podjela markica)
  10. 10. Razno

 

Članarine za 2023. godinu iznose 6 EUR za juniore (djeca, učenici, studenti) i penzionere, te 20 EUR za sve ostale (seniori).
Molimo Vas da članarinu uplatite preko netbankinga ili općom uplatnicom na žiro račun, ukoliko preferirate platiti gotovinom, molimo Vas da pripremite točan iznos u eurima.

PD Pazinka organizira planinarsku večeru koja će uslijediti odmah nakon skupštine, u agroturizmu Dušani. Participacija za večeru iznosi 10€, a zainteresirani za večeru mogu se prijaviti na broj 098 434 380 (Marijana) do 9.1.2023.

Predsjednik: Goran Kliman

Plan rada i financijski plan za 2023. godinu

Izvještaj o radu Pd Pazinka za 2022. godinu

Financijski izvještaj PD Pazinka 2022.

1-Poziv za redovnu skupštinu PD Pazinka 13.1.2023