Poziv za uplatu prijevoza za Crnu Goru

Molimo sve prijavljene planinare za izlet u Crnu Goru da izvrše uplatu za prijevoz u iznosu od 850,00 kn na broj žiro računa Pd Pazinke Pazin HR4224020061100137382; model HR00; poziv na broj 2506; opis plaćanja: izlet Crna Gora.

Molimo da se uplate izvrše do srijede 15.5.2019., za sve one koji uplatu ne izvrše do tog datuma smatrati će se da su odustali te će se njihova mjesta popuniti sa planinarima prema listi prijava.