Predstavljanje visokogorskog odsjeka Pd Pazinke Pazin – srijeda 3.4.2019. nakon predavanja “Ande 2008”

Pristupnica-VGO_PD_Pazinka (3)

Zbog sve većeg interesa za ozbiljnijim i zahtjevnijim tipom planinarenja -visokogorskog planinarenja na sjednici Upravnog odbora PD Pazinka održanoj 9.1.2019. donesena je odluka o osnivanju visokogorskog odsjeka, te je za pročelnicu predložena i izabrana Kristina Bartolić.

Na sjednici Komisije za visokogorsko planinarenje i planinasko skijanje pri Istarskom planinasrkom savezu održanoj 27.2.2019. prihvaćen je zahtjev za prijem novoizabrane pročelnice u punopravno članstvo i Pravilnik o radu novoosnovanog odsjeka.

U svom budućem radu Visokogorski odsjek Pd Pazinka Pazin pridržavat će se plana i programa rada Komisije za visokogorski odsjek Istarskog planinarskog saveza.
S obzirom da članovi trenutno nemaju potrebnu edukaciju Odsjek će raditi strogo po pravilnicima Komisije .

Edukacija planinara izvodit će se putem škola i tečaja modularnim sistemom prema shemi:

-opća planinarska škola

  • tečaj via ferata i tečaj zimskog planinarenja
  • škola visokogorskog planinarenja i škola planinskog skijanja

Cilj VO PD Pazinka jest okupljanje planinara koji imaju želju naučiti nova znanja i vještine , imaju snagu, želju i volju za svaladavanje zahtjevnijh planinarskih predjela, te upoznati sa svom potrebnom opremom, njenim korištenjem i na kraju omogućiti odlazak u visoko gorje.

Aktivnosti i zadaće VO PD Pazinka su:

-organiziranje i priprema izleta, tura i pohoda;

-organiziranje redovnih pokaznih vježbi u cilju osposobljavanja i usavršavanja članova Odsjeka u upravljanju rizicima u visokogorskom planinarenju;

-poticanje svojih članova na osposobljavanjeu drugim specijalnostima kao što su: sportsko penjanje, alpinizam,planinsko skijanje i sl.;

-sudjelovanje u ostalim planinarskim aktivnostima koje organizira Društvo;

-suradnja s ostalim odsjecima, sekcijama i komisijama unutar Društva;

 

Odsjek će organizirati i izvoditi vježbe, ture, izlete i pohode u organizaciji iskusnih i osposobljenih ovlaštenih visokogorskih edukatora IPS-a.

 

Član Odsjeka može biti svaki član Društva koji zadovoljava sljedeće uvjete:

-ima najmanje 18 godina;

-ima završenu opću planinarsku školu;

-nema zdravstvena stanja kojih je svjestan, a koja bi tijekom aktivnosti Odsjeka mogla ugroziti život ostalih članova Odsjeka;

-prihvaća obavezu stručnog osposobljavanja i redovitog obnavljanja stečenih znanja i vještina potrebnih u visokogorskom planinarenju kao temeljnoj aktivnosti Odsjeka;

-uredno ispunio pristupnicu te je zaveden u službenom popisu aktivnih članova Odsjeka.

Dobrodošli su svi zainteresirani, potencijalni novi članovi željni znanja, druženja i timskog rada.

Kontakt:

Kristina Bartolić

mob. 098 434 875, e-mail: kristina.bartolic@gmail.com