Strategija sporta Grada Pazina: planinari treći prema zadovoljstvu korisnika

Grad Pazin i Zajednica sportskih udruga Grada Pazina objavljuju početak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Strategije razvoja sporta i rekreacije Grada Pazina 2017-2021. Savjetovanje traje od 20. veljače 2017. do 20. ožujka 2017. godine.
Više o savjetovanju i Nacrtu Strategije ovdje

Zahvaljujemo svim planinarima koji su sudjelovali u anketi i dali nam visoke ocjene!

Planinarsko društvo s radošću se odazvalo aktivnom sudjelovanju na izradi Strategije sporta Grada Pazina, prvog strateškog dokumenta kojim se razvija sport na području Grada Pazina. U rad na Strategiji, u sklopu koje su bile među ostalim bile održane radionice sa sportskim udrugama, na kojima je sudjelovala Patricija Jedrejčić. Prilikom prikupljanja podataka objavljena je on line anketa o zadovoljstvu radom udruga Planinarsko društvo, koje je i objavilo na svojim stranicama stranicama. Među tridesetak sportskih udruga, Planinarsko društvo je zauzelo visoko treće mjesto prema zadovoljstvu korisnika iza Sportskog društva Trickeri i Sportsko – penjačkog kluba Hiperaktiv.
Među nalazima ankete Strategije javnost planinarenje svrstava među osam najpoznatijih pazinskih sportova: nogomet, boćanje, košarku, odbojku, biciklizam, rukomet, penjanje i trčanje.

Planinarenje i pješačenje u Strategiji su navedene kao ostale rekreativne manifestacije koje uključuju djecu, odnosno obitelji.

Među internim ciljevima koje su udruge postavile pred sebe prvi  je veći utjecaj udruga u javnosti – pojačane aktivnosti predstavljanja svog rada javnosti – povećanje sadržaja i veći broj aktivnosti općenito, ali i za socijalno osjetljive skupine (osobe s invaliditetom, djeca, stariji) – uključivanje većeg broja građana i građanki: kampovi, utrke, planinarski pohodi – adekvatna i atraktivna priznanja sudionicima i volonterima; zabavni sadržaji – bolja komunikacija s medijima.
Planira se javna rasprava u ožujku 2017. i njeno donošenje na Gradskom vijeću Grada Pazina.