Tečaj zimskog planinarenja za članove visokogorskog odsjeka Pd Pazinke

Planinarsko društvo „Pazinka“ Pazin organizira tečaj zimskog planinarenja, kao napredni oblik obrazovanja planinara. Polaznici stječu elementarna znanja o sigurnosti kretanja u planini u zimskim uvjetima. Završena tečaj uvjet je za upis u naprednije tečajeve iz planinarskih specijalnosti sukladno Pravilniku o školovanju KVPPS IPS.

Tečaj se sastoji od teoretskih predavanja  od 10 sati  i dvodnevne praktične vježbe dijela (u realnim uvjetima), a predavači i edukatori su: Mladen Nikšić, instruktor HPS-a, HGSS-a i ovlašteni edukator IPS-a; Saša Dobrić, alpinist i demonstrator alpinizma HPS-a, Goran Šepić, planinarski vodič A, B I D kategorije, ovlašteni edukator IPS-a

Predavanja i vježbe će se održati prema priloženom dinamičkom planu.

Upisnina za tečaj iznosi 200 kuna i koristi se za za pokriće materijalnih troškova organizacije i provođenja tečaja (putni troškovi, troškovi noćenja i prehrane edukatora).

Uplatu izvršiti na žiro račun Planinarskog društva Pazinka HR4224020061100137382; model HR00; poziv na broj 3103; opis plaćanja: zimski tečaj.

Polaznici tečaja sami snose  troškove prijevoza, noćenja i prehrane na vježbama

DINAMIČKI PLAN ZIMSKOG TEČAJA PLANINARENJA  PD „Pazinka“ Pazin

Voditelj tečaja: Mladen Nikšić

DATUM TEMA PREDAVANJA/VJEŽBE PREDAVAČ/INSTRUKTOR  
21.2.2020. Uvodno predavanje

 

Gorska služba spašavanja

Mladen Nikšić Predavanje
28.2.2020.. Tehnička planinarska oprema

 

Uvod u Alpinizam

Mladen Nikšić

Saša Dobrić

Predavanje
12.3.2020. Čvorologija Saša Dobrić Predavanje i vježba
18.3.2020. Tehnike napredovanja

u zimskom planinarstvu

 

Bivakiranje

Mladen Nikšić Predavanje
4.-5.4.2020. Praktične vježbe kretanja,

zaustavljanja, osiguravanja

 

Demonstracija lavinske opreme

 

Demonstracija Bivakiranja

Mladen NIkšić

Goran Šepić

Saša Dobrić

Dvodnevna

terenska vježba

NASTAVNI PROGRAM

Gorska služba spašavanja: struktura, organizacija, misija, pozivanje, 70 godina službe

 Tehnička planinarska oprema: planinarska obuća i odjeća, osobna i zajednička oprema, tehnička oprema, izbor opreme prema vrsti i težini uspona, transport, održavanje, skladištenje.

Čvorologija: načela, uvjeti, primjena, čvorovi za navezivanje, osiguravanje i spajanje užeta, praktične vježbe

Tehnike napredovanja u zimskom planinarenju: načela sigurnosti, upravljanje rizikom, izbor opreme, upotreba cepina i dereza, napredovanje u usponu, napredovanje u silazu, napredovanje u priječnici, samozaustavljanje padova bez cepina, smozaustavljanje s cepinom, sidrišta i međuosiguranja, osiguravanje u navezu, incidentne situacije

Praktične vježbe (izvođenje na terenu): kretanje u usponu i silazu, priječnice, samozaustavljanje, sidrišta i međuosiguranja, osiguravanje u navezu

Obavezna oprema po polazniku: kaciga, cepin, dereze, pojas, 4 karabinera, zamka, traka, vodičko uže, čeona rasvjeta, priručna prva pomoć, primjerena obuća i odjeća za zimsko planinarenje

Voditelj tečaja: Mladen Nikšić