Traju prijave za ljetnu alpinističku školu PK Picugi

lan rada ljetne alpinističke škole AO PK „Picugi“ za 2015. godinu

Trajanje škole: od 8. travnja 2015. do 27. svibnja 2015. godine

Voditelj škole:
• Alan Račić, instruktor alpinizma

Pomoćni kadar:
• Davor Matošević, demonstrator alpinizma
• Saša Dobrić, demonstrator alpinizma
• Mladen Nikšić, HGSS
• dr. Mario Franolić, HGSS
• Sebastijan Diklić, HGSS
• Nenad Puškarić, stariji alpinist pripravnik
• Danijel Simonetti, stariji alpinist pripravnik

Planirani broj polaznika: 10

Cijena škole: 1200 kn (u cijenu škole uračunata je potrebna penjačka oprema, skripta, zamka, prvi zavoj, osiguranje polaznika, predavanja i praktični dio; cijena ne pokriva putne troškove, troškove noćenja i prehrane na izletima). Školarina mora u cijelosti biti uplaćena prije početka škole.

Raspored predavanja – klupske prostorije (Poreč, Stari remont), srijedama u 19:00 sati

8. travnja 2015.
• upoznavanje polaznika i voditelja škole, odgovornosti i zaduženja svih sudionika škole
• podjela osobne opreme
• uvodno predavanje: osnovni pojmovi i organizacija planinarstva u RH (HPS, KA HPS-a, mlađi i stariji alpinist pripravnik / alpinist / demonstrator / alpinist instruktor / vodička služba)
• povijest alpinizma, predavanje (razvoj alpinizma u nas i svijetu, uspjesi klasičnog alpinizma…)
• grane alpinizma i stilovi penjanja (free, sportsko, solo, tehničko, bouldering, zimski, big wall, ekspedicionizam)
• čvorologija – osmica, vrzni, prusik, slaganje užeta, pletenje zamki (namjena i način izrade)

15. travnja 2015.
• ljetna alpinistička oprema (podjela, namjena, uporaba)
• komunikacija u stijeni, sidrišta (praktična demonstracija na umjetnoj stijeni)
• čvorologija – poluvrzni, dvostruka osmica, bulin, dvostruki križni (namjena i način izrade)

22. travnja 2015.
• priprema i opis smjera, ispunjavanje penjačkog kartona
• priprema penjačkog uspona (važnost kvalitetne pripreme; planiranje izleta, mogućeg bivakiranja (smještaj, prehrana); odabir partnera, opreme, smjera; sporazumijevanje u smjeru; analiza informacija, fizička i psihička priprema)
• penjački vodič i opis alpinističkog smjera (čitanje vodiča, UIAA simboli reljefnih oblika, skice i ocjene smjerova, prepoznavanje smjera i orijentacija u smjeru)
• čvorologija – ambulantni, šestica (namjena i način izrade)

29. travnja 2015.
• geologija i meteorologija
• opasnosti u planini
• orijentacija u planini
• čvorologija – improvizirani pojas i improvizirani prsni navez, kravatni čvor (namjena i način izrade)

06. svibnja 2015.
• prva pomoć i GSS (pristupanje unesrećenom, poziv u pomoć, sadržaj osobne prve pomoći; vrste opasnosti…)
• sistemi podizanja unesrećenog u stijeni (Sv. Bernard – praktična demonstracija)

13. svibnja 2015.
• praktična ponavljanja (komunikacija i izmjenjivanje u navezu, sistemi, čvorologija)
• pitanja, diskusija, razno

20. svibnja 2015.
• praktična ponavljanja (komunikacija i izmjenjivanje u navezu, sistemi, čvorologija)
• pitanja, diskusija, razno

27. svibnja 2015.
• podjela diploma

Raspored izleta

11. ili 12. travnja 2015., Dvigrad / Rovinj / Ponte Porton (jednodnevna vježba)
• osnove penjanja i osiguravanja partnera
• penjanje sportskih smjerova
• prevezivanje na vrhu sportskog smjera
• spuštanje po užetu (abseil)

18. ili 19. travnja 2015., Kamenjak / Vela Draga (jednodnevna vježba)
• penjanje dugih sportskih smjerova
• tehničko penjanje
• prusiciranje
• spašavanje i samospašavanje

25. i 26. travnja 2015., Klek / Paklenica / Dabarski kukovi (dvodnevna vježba)
• komunikacija u stijeni, sidrišta, izmjenjivanje u navezu – ponavljanje
• upotreba međuosiguranja, klinovi
• penjanje dugih neosiguranih smjerova
• dvostruki abseil
• izrada bivka

02. i 03. svibnja 2015., Paklenica / Dabarski Kukovi / Julijeke Alpe (dvodnevna vježba)
• penjanje dugih neosiguranih smjerova u vodstvu
• ponavljanje

23. i 24. svibnja 2015., Kamenjak / Vela Draga (dvodnevni ispit)
• ispit

Alan Račić

Predsjednik PK „Picugi“ Poreč

web: https://www.facebook.com/groups/182453041779265/;

e-mail: alan.racic76@gmail.com

OIB: 58330155699; žiro-račun: 2630000-1101563691