Vladimir Rojnić novi – stari predsjednik istarskih planinara

Lupoglav, 22.11.2013. – Na nedavno održanoj Skupštini Istarskog planinarskog saveza u Lupoglavu, krovne planinarske udruge u Istri koja okuplja šest društava, izabrana su nova radna tijela ,među kojima je mandat sadašnjem predsjedniku Vladimiru Rojniću iz Pule, produžen za još jedan mandat, pa će tu dužnost obavljati do 2017. godine. Novi dopredsjednik je Kristian Ružić iz labinskog PD “Skitaci”, a tajnica Gordana Plavšić iz PD “Glas Istre”. Novi nadzorni odbor čine Dragan Drobnjak (Elektroistra), Damir Fabijančić (Planik) i Livio Faraguna (Skitaci), a u Sud časti su angažirani doajen istarskog planinarstva Antun Filipčić iz Glasa IStre, Radovan Nežić iz Planika te Janko Erik iz Pazinke.

Među okupljenih 25 predstavnika iz 6 istarskih planinarskih društava Rojnić je podnio Izvještaj o radu za period od 2011. do 2013. godine, u kojem je napomenuo kako je težište rada IPS-a na planinarskoj infrastrukturi, na izradi planinarskih karata te koliko se može oko planinarskih objekata. Redovito se održavaju dvije manifestacije – Dan istarskih planinara te Pohod po Istarskom planinarskom putu. U svom zaključku Rojnić je istaknuo zadovoljstvo prema dostignutom standardu planinarske infrastrukture. Cjelokupnu trasu IPP-a prošlo je 36 planinara za što je dobilo valjana priznanja od IPS-a (od otvorenja puta tu je stazu prošao 101 planinar). U 2013. godini pružena je potpora u osnivanju Stanice planinarskih vodiča “Istra”, u suorganizaciji s PD Skitaci organiziran je pohod po IPP-u po stazi Oštri – Rabac, dok je s Planikom obilježen Dan Grada Buzeta, gdje je čak 506 učesnika prohodalo stazu “7 slapova”. U suorganizaciji s PD Kamenjak Rijeka i pokroviteljstvo predsjednika države dr. Ive Josipovića, na Vojaku i Poklonu obilježena je 70. godišnjica pripojenja Istre, Rijeke i otoka matici Hrvatskoj (150 učesnika iz IPS, ukupno oko 300). Dovršena je izrada prijedloga Popisnika planinarskih putova za planinsko područje 10. Istra, preliminarne planinarske karte pojedinih društava i idejno rješenje planinarske karte “Ćićarija”, te sve upućeno na suglasnost Komisiji za planinarske putove HPS. S odjelom za kartografiju HGSS Rijeka, dogovorena je izrada planinarskog zemljovida “Ćićarija”, a na Platku je održan tečaj “Terensko istraživanje i prikupljanje prostornih podataka”. Dovršeno je snimanje GPS tragova i prostornih podataka svih pl. putova na području zemljovida “Ćićarija” – cca 300 km, a pokrenuti su pregovori s Istarskom županijom za provedbu projekta “Poboljšanje planinarske infrastrukture u Istarskoj Županiji“.

SONY DSC

U financijskom dijelu Gordana Plavšić istaknula je kako su se sredstva IPS-a pažljivo korektno trošila te je godina završena sa sedma tisuća kuna dobitka

Diego Košta, ispred Odjela za kartografiju riječkog HGSS-a, napomenuo je kako među društvima na terenu i s IPS-om postoji vrlo dobra suradnja, i kako je rezultiralo i time da su GPS uređajem pređeni svi planinarski putevi, a kao plod suradnje će biti zemljovid “Ćićarija” s potezom od Slavnika do Suhog Vrha s istoka na zapad, te Buzet – Matulji od juga ka sjeveru.

Nakon što je Rojnić jednoglasno izabran za predsjednika IPS-a u svom je govoru zamolio za pomoć sve članove kako bi istarsko planinarstvo doseglo standard koji imaju društva “s druge strane Učke”, istaknuvši kako “jedan čovjek ne može ništa uraditi”. Nakon najavljene karte Ćićarije, istaknuo je kako će se prići izradi Istočne, pa Zapadne i naposljetku Središnje Istre. Naglasak će i u narednom dijelu rada biti na organizaciji markacijske grupe na nivou IPS, za intervencije na kritičnim dijelovima IPP-a, koje održavaju društva s manjkom markacista. U 2014. se planira suorganizacija pohoda s PD Skitaci I.03 Pohoda po IPP-u na stazi Rabac-Plomin, radovi na 1. dionici Europskog pješačkog puta E12 Plovanija-Tar (financira HPS, izvodili bi markacisti HPD Planik, PD Ćićarija, PP Zenon i IPS); suorganizacija s HPS-om otvaranja 1. dionice E12, uz objedinjavanje 12. Dana Istarskih planinara i 140. godišnjice HPS-a te tečaj za izradu baze podataka planinarskih putova HPS-a. Planira se i dovršenje snimanja GPS tragova, te izrada baze podataka planinarskih putova za planinsko područje pod brojem 10. koje obuhvaća cijelu Istru i objava na web stranici HPS-a, te učlanjenje u udrugu Modelne šume “Sliv rijeke Mirne”.

Skupu su se obratili i Antun Filipčić, zahvalivši se na kandidaturi u Sud časti, podjsetio je na početke svog planinarskog angažmana od izgradnje planinarskog dma na KOritima pa nadalje. Entuzijazam i rad na GPS-kartama pohvalio je i Goran Šepić, istaknuvši primjer dobre prakse s Mosora. Pročelnik Stanice planinarskih vodiča Saša Kardinar istaknuo je kako u Istri postoje 33 planinarska vodiča, a najavio je skore zakonske promjene koje će umnogome doprinijeti “sređivanju stanja” u tom području. Napomenuo je kako je kadar iz SPV-a na raspolaganju kod organiziranja planinarskih škola, te trenutno vrše obuku planinara u školi u Labinu, a za drugu godinu se nadaju da bi se škola mogla održati i u drugim gradovima diljem poluotoka.

Anton Finderle, u ime IPS-a